Warunki Uczestnictwa


Beneficjentami projektu mogą być osoby pozostające bez pracy od ponad 24 miesięcy (nieprzerwanie od ostatniej rejestracji w Urzędzie Pracy).
lub osoby korzystające długotrwale z pomocy społecznej. Aby wziąć udział w projekcie należy:

* skontaktować się z wybranym Centrum Wsparcia Kolping-Praca (Brzesko, Chełmek, Kraków – Nowy Bieżanów, Poręba Żegoty, Wadowice);

* przedstawić zaświadczenie z PUP potwierdzające okres pozostawania bezrobotnym lub zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej potwierdzające długotrwałe korzystanie z pomocy społecznej

*
wypełnić formularz zgłoszeniowy

*
podpisać deklarację uczestnictwa

Działaniami projektowymi objętych zostanie 300 osób z województwa małopolskiego (ze szczególnym uwzględnieniem Krakowa i powiatów: brzeskiego, chrzanowskiego, krakowskiego, oświęcimskiego, wadowickiego i wielickiego).