Opis Projektu


Projekt  „Praca TAK – Twoją drogą do pracy” skierowany jest do osób długotrwale bezrobotnych (zarejestrowanych w Urzędzie Pracy od ponad 24 miesięcy). Każda osoba, która zechce być beneficjentem projektu może liczyć na indywidualne podejście i optymalną ofertę ukierunkowaną na znalezienie przez nią zatrudnienia. Działania projektowe prowadzone są w 5 Centrach Wsparcia Kolping - Praca na terenie województwa małopolskiego: w Brzesku, Chełmku, Krakowie-Nowym Bieżanowie, Porębie Żegoty koło Alwerni i Wadowicach. W ramach projektu we wszystkich Centrach prowadzimy:

     * doradztwo zawodowe
     * pośrednictwo pracy
     * szkolenia zawodowe
     * poradnictwo psychologiczne
     * doradztwo prawne.

poprzez działania projektowe beneficjenci znajdą:
     * aktualne oferty pracy 
     * informacje o tym, jak zdobyć pracę 
     * prasę z najnowszymi ogłoszeniami o pracy

uzyskają:
     * profesjonalne porady doradcy zawodowego
     * fachowe wsparcie psychologa
     * pomoc pośrednika pracy
     * fachowe wsparcie prawnika

wezmą udział:
     * w szkoleniach zawodowych
     * w warsztatach aktywnego poszukiwania pracy

Projekt realizowany jest w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich:Priorytet I: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka, Schemat a) wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym