1 %


Wiemy, jak wielkie znaczenie w życiu każdego człowieka ma RODZINA, dlatego w naszych działaniach koncentrujemy się na rodzinie. Chcemy, aby każdy człowiek bez względu na wiek, miał prawdziwą, kochając się rodzinę, dającą siły i oparcie. Wiemy również, że nie zawsze tak jest. Wiele rodzin dotkniętych jest problemami, jak bezrobocie, alkoholizm, trudna sytuacja społeczno-ekonomiczna, itp. Angażujemy się w rozwiązywanie problemów rodzin. Nie chcemy udzielać jednorazowej pomocy, lecz stwarzać możliwości działania. 
 

*   Prowadzimy stołówki i świetlice dla dzieci, zwłaszcza tych pochodzących z rodzin dotkniętych problemami (Jarosław, Niepołomice) 
     
*   Organizujemy kolonie dla dzieci i młodzieży (Niepołomice) 

*   Troszczymy się o edukację i czas wolny dzieci i młodzieży (Maków P., Tczew)   

*   Pomagamy osobom bezrobotnym znaleźć pracę, aby mogli zapewnić swojej rodzinie dobre i godne życie (Jarosław)
 
*   Jesteśmy z osobami samotnymi, przebywającymi z dala od rodzin, w szpitalach, domach pomocy społecznej, domach dziecka (Jarosław, Maków P.)
 
*   Prowadzimy biblioteki, w których znajdują się książki i filmy dla całej rodziny (Maków P.)

 

Jeżeli podoba Ci się to, co robimy, możesz włączyć się w nasze działania przekazując 1% podatku jednej z Rodzin Kolpinga, posiadających statut Organizacji Pożytku Publicznego

 

Rodziny Kolpinga posiadające status Organizacji Pożytku Publicznego:

 


 

Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Jarosławiu
3-go Maja 49
37-500 Jarosław
Bank: Bank PEKAO S.A. I O/Jarosław
Nr konta: 94 1240 2571 1111 0000 3345 5019
KRS: 0000033774

 Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga przy Parafii Przemienienia Pańskiego w Makowie Podhalańskim
Kościelna 14
34-220 Maków Podhalański
Nr konta: 38 1020 1433 0000 1502 0040 9813
KRS: 0000008558

 

 


 

Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Niepołomicach
Piękna 2
32-005 Niepołomice
Nr konta:  33 8619 0006 0060 0600 0866 0001
KRS: 0000084670

 


 

Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga Przy Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie
Wodna 8
83-110 Tczew
Nr konta:  05 8345 0006 0003 3646 2000 0001
KRS: 0000226295

 


 


Jak przekazać 1% podatku?
*    wypełnić roczne zeznanie podatkowe – PIT (36, 37 lub 28) i obliczyć, ile wynosi 1% podatku
*   wpłacić wyliczoną kwotę na konto wybranej Rodziny Kolpinga (Uwaga: nie należy składać zeznania przed dokonaniem wpłaty. Dowód wpłaty, jako dokument księgowy, musi być przechowywany przez 5 lat)
*    złożyć wypełniony PIT w Urzędzie Skarbowym

 
Co warto wiedzieć o przekazywaniu 1% podatku?
*    Darowiznę mogą przekazać tylko osoby fizyczne płacące podatek dochodowy
*    Wpłatę należy dokonać przed 30 kwietnia
*    Od wpłat dokonywanych na poczcie pobierana jest opłata w wysokości 1 zł
*    W przypadku nadpłaty Urząd Skarbowy dokona zwrotu kwoty stanowiącej 1% podatku
*    W pozostałych przypadkach podatek podlegający wpłacie do Urzędu Skarbowego zostanie pomniejszony o wpłatę na rzecz organizacji pożytku publicznego do wysokości 1% podatku należnego


Co warto wiedzieć o Organizacjach Pożytku Publicznego?
*    Organizacja pożytku publicznego to organizacja pozarządowa, która prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy wyodrębnionej ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa. Organizacja ta może prowadzić działalność gospodarczą jedynie w dla realizacji celów statutowych, a cały dochód przeznacza na działalność pożytku publicznego
*   Organizacja Pożytku Publicznego sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe ze swojej działalności oraz podaje je do publicznej wiadomości
*    W bazie ngo.pl znajduje się 5397 organizacji zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym jako organizacje pożytku publicznego
*    Informacje dotyczące OPP można znaleźć na stronach internetowych www.pozytek.gov.pl oraz www.pozytek.ngo.pl